Řád taneční školy – TŠ New dance

1.) Přihláška je závazná, po zaplacení  kurzovné nevracíme. V případě závažných důvodů je možné (po domluvě) vrácení se storno poplatkem.

2.) V případě absence, je možné nahradit lekci po domluvě s lektorem  (bez finančního odškodnění za absenci).

3.) V případě zrušení výuky bude taneční škola frekventanty informovat o změně.

4.) Do tanečních kurzů/lekcí je nutné chodit včas, minimálně 10 minut před zahájením výuky!

5.) Společenské oblečení a vhodná taneční obuv pro účastníky kurzu je podmínkou.

6.) Během výuky není vhodné používat mobilní telefony a není dovoleno pořizování fotografií a videozáznamů!

7.) Na tanečním sálu se nekouří a není vhodná ani žvýkací pryž!

8.) Přihlášením se do tanečního kurzu účastník stvrzuje, že byl seznámen s tímto řádem.

9.) Přihlášení dává účastník tanečního kurzu souhlas s GDPR.

10.) Konzumace alkoholických nápojů není povolena pro účastníky kurzu pro mládež ( mládež do 18 let).